RODO a Firma Transportowa - Kancelaria Transportowa LegalTruck

RODO a Firma Transportowa

RODO a firma transportowa to wymóg a nie fantazja !

Zastanówcie się Państwo w mniejszym lub większym stopniu nad przepisami, które weszły w życie 25 maja 2018r. mające na celu w prostym przekazie zabezpieczyć dane osobowe.

Na pewno jakaś część z Państwa już się zabezpieczyła zgodnie z rozporządzeniem „RODO” poprzez wprowadzenie do firmy szereg procedur i polityk bezpieczeństwa, które w sposób prawidłowy powinny owe dane osobowe chronić przed użyciem przez osoby niepowołane i nieupoważnione.

Druga cześć z Państwa jeszcze się zastanawia, czy to w ogóle jest im potrzebne, czy to nie nabijanie w butelkę i sztucznie robione zamieszanie, na którym zarabiają kancelarie prawne oraz firmy szkoleniowe wprowadzając dokumentację, która może wydać się niepotrzebna. W tym artykule odpowiem na to pytanie.

ale od początku – historycznie o RODO

Przyczyną do objęcia danych osobowych ochroną, był rozwój technologiczny związany z przetwarzaniem danych osobowych, a przede wszystkim automatycznych narzędzi „obróbki” tych danych. Tradycyjne działania zostały wyparte przez nowoczesne rozwiązania IT, co stworzyło poważne zagrożenie dla „Kowalskiego”, który powoli tracił kontrolę nad obiegiem informacji oraz jej treści. Działania te również znacznie zmniejszyły szansę naszego bohatera „Kowalskiego” do np. informacyjnej autoprezentacji. Fakty te spowodowały, iż zaczęto się zastanawiać nad problemem wkroczenia w zakres prywatności człowieka oraz jak ochronić jednostkę przed ingerencją np. w życie osobiste a co najważniejsze jak zapewnić możliwość wpływania na decydowanie o sposobie korzystania z informacji o sobie.

Reasumując, możemy powiedzieć że prawo do prywatności oznacza w pewien sposób zakaz ingerencji innych zarówno podmiotów publicznych jak i prywatnych, w każdą dziedzinę życia człowieka, chyba, że sam się na to zgodzi lub z zaistnieją prawne powody/warunki określonych odpowiednimi przepisami.

10 grudnia 1948r. na Zgromadzeniu Ogólnym ONZ została uchwalona Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Deklaracja stanowi, iż „nikt nie może być poddany arbitralnemu ingerowaniu w jego życie prywatne, rodzinne, domowe lub korespondencję ani też atakom na jego honor i dobre imię”.

16 grudnia 1966r. powstał Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych, który wszedł w życie 23 marca 1976r. Najważniejsze dwa punkty to:

 • „Nikt nie może być narażony na samowolną lub bezprawną ingerencję w jego życie prywatne, rodzinne, dom czy korespondencję ani też na bezprawne zamachy na jego cześć i dobre imię.”
 • „Każdy ma prawo do ochrony prawnej przed tego rodzaju ingerencjami i zamachami.”

Kluczowym aktem prawnym, który był poświęcony ochronie danych osobowych jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 24 października 1995r. (95/46/EC). Zawarte w niej zasady są potwierdzeniem wcześniej przyjętych deklaracji na konwencjach ONZ

RODO a firma transportowa
Dyrektywa 95/46/EC

W Polsce ochrona danych osobowych działa już od bardzo dawna, ustawa z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych wprowadziła szereg uwarunkowań związanych zarówno z samą ochroną danych jak i z zasadami postępowania przy przetwarzaniu owych danych osobowych. Co jednak najważniejsze wprowadziła prawa osób fizycznych, których dane osobowe są lub mogą być przetwarzane w zbiorowych danych. Przełomem w tej ustawie jest ochrona informacji, na podstawie których możemy zidentyfikować daną osobę.

Art. 27 pkt1 oraz pkt2 jasno informują jakich danych przetwarzać nie wolno oraz w jakich przypadkach pewne dane są dopuszczone do przetwarzania.

Odpowiedzią na automatyzację przetwarzania danych osobowych dość globalny sposób było Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r., Nr 100, poz.1024 – dalej „RTO”)

No i wreszcie dochodzimy do Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119 – dalej „RODO”)

cel wprowadzenia RODO

Jeśli mówimy o celu wprowadzenia powyższej dyrektywy to mówimy o 2 ważnych punktach:

 • ujednolicenie przepisów na obszarze całej Unii Europejskiej,
 • ułatwienie prowadzenia transgranicznej działalności gospodarczej.

korzyści dla firm transportowych

 • weryfikacja poprawności prowadzenia akt osobowych po zmianach nie tylko związanych z RODO ale także z nowym kodeksem pracy,
 • weryfikacja przy okazji audytu poprawności ale co ważne również skuteczności działania zabezpieczeń. Sprawdzenie czy dane osobowe są prawidłowo zabezpieczone w organizacji,
 • sprawdzenie dbałości o dane osobowe pracowników, ale również kandydatów na pracowników – obieg dokumentów tj. CV
 • weryfikacja uprawnień osób, które mają dostęp do danych osobowych…

Jeśli mówimy o korzyściach wprowadzenia RODO, trzeba zwrócić uwagę również na 2 obowiązki które zostały zniesione:

 • zgłaszanie zbiorów danych osobowych do rejestracji,
 • prowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych i stosowania warunków technicznych określonych w RTO(czas odtworzenia danych z kopi zapasowej).

RODO w punktach

1. Jaki zasięg ma RODO

 • Administrator i procesor z siedzibą w UE,
 • Administratorzy spoza UE, którzy oferują towary lub usługi osobom przebywającym na terenie UE,
 • Procesorzy spoza UE, jeżeli przetwarzają dane na rzecz podmiotów z siedzibą w UE.

2. Jaki Termin

 • Wprowadzenie i stosowanie od 25 maja 2018r.

3. Co się zmienia

 • Inspektor Danych Osobowych (IDO) zmienia się w Administratora Bezpieczeństwa Danych (ABI),
 • Nakaz zgłaszania incydentów bezpieczeństwa w ciągu 72 godzin,

  RODO a firma transportowa
  RODO Monitoring wizyjny
 • Uprawnienia dla właścicieli danych (np. prawo do zapomnienia, prawo do przeniesienia danych),
 • Rejestr czynności przetwarzania dla administratorów oraz procesorów,
 • Nowe zasady -> podejście oparte na ryzyku,
 • Nowe zasady związane z monitoringiem wizyjnym
 • Nakaz wykazania zgodności z RODO.

4. Jakie Sankcje

 • Ostrzeżenia i upomnienia,
 • Całkowite lub czasowe ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 • Kary pieniężne do 20 000 000 euro lub 4% globalnego światowego obrotu

cel końcowy wprowadzenia RODO

RODO a firma transportowa
wdrożenie polityki RODO w organizacji

Drodzy Państwo!
Niestety każda zmiana przepisów , która w zamyśle ustawodawców ma być „dobrą zmianą” lub „ułatwieniem” dla przedsiębiorcy jest utrudnieniem, dodatkowym kosztem i niemałym kłopotem . Przedsiębiorstwa transportowe są podmiotami, które odczuwają to w sposób szczególny , gdyż ilość zmian wprowadzanych w rozmaitych przepisach zarówno krajowych jak również unijnych dotyczących tej branży jest olbrzymia i trudna do wdrożenia przez małych , średnich i nawet dużych przedsiębiorców.

Kancelaria rozumie Państwa wątpliwości i niejednokrotnie zniechęcenie oraz bezsilność . Niestety historia pokazała, że pomimo ogromu zmian nikt nie stosuje w tej branży taryfy ulgowej i kary wymierzane są praktycznie za każde niedostosowanie się do przepisów. Aby Państwa przed tym uchronić przygotowaliśmy specjalną ofertę opracowania i wdrożenia „RODO” dedykowaną małym, średnim a także dużym przedsiębiorstwom transportowym.

Każde wdrożenie RODO w Państwa organizacji jest dostosowane do potrzeb, na podstawie analizy i planu przygotowanego przez naszych ekspertów ochrony danych osobowych. Prowadzimy w tym zakresie również dedykowane szkolenia, a nasza dokumentacja jest przygotowywana indywidualnie dla każdego klienta.

Rozliczanie Czasu Pracy
Rozliczanie Czasu Pracy
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
zapraszamy do naszego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego

"OSPTD Transportowcy PL"

gdzie posiadamy wiele udogodnień i rozwiązań
dla firm transportowych
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Jako
OSPTD Transportowcy PL

jesteśmy również na Facebook'u
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
previous arrow
next arrow

1 komentarz do “RODO a Firma Transportowa”

Dodaj komentarz

Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki