RODO - Kancelaria Transportowa LegalTruck

RODO

Opis usługi:
Usługa RODO kierowana jest do wszystkich rodzajów działalności gospodarczej, oraz dla każdej branży.
Oparta jest na kilku podstawowych działaniach, które w zależności od rodzaju działalności oraz wielkości firmy, a także ilości działów w firmie dostosowywana do konkretnego Klienta. Wszystkie działania są na bieżąco konsultowane z Klientem lub tzw. SPoC-iem (Single Point of Contact), czyli osobą wyznaczoną przez Klienta do udzielania informacji oraz pomocy we wszystkich obszarach w firmie.

Dodatkowe informacje: Wdrożenie usługi podzielone jest na kilka etapów. Poniżej te najważniejsze:

  • podpisanie NDA - czyli umowy o zachowaniu poufności danych oraz działań,
  • ustalenie osób i obszarów gdzie dane są przetwarzane,
  • identyfikacja systemów IT oraz określenie przepływów danych w tych systemach,
  • określenie map ryzyka,
  • wymagane szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych,
  • przygotowanie i wdrożenie dokumentacji wraz z załącznikami.

Należy tutaj zaznaczyć, iż przygotowanie oraz wdrożenie dokumentacji to etap stosunkowo najbardziej czasochłonny i właśnie na tym etapie na podstawie zebranych wcześniej danych i informacji są tworzone indywidualne procedury oraz procesy do wdrożenia w organizacji.
Pewne etapy wdrożenia są nacechowane spotkaniami, na których wyjaśniamy sobie działania w danych obszarach. Zapewniam jednak, że całość działań jest tak prowadzona, żeby minimalizować działania odrywające osoby odpowiedzialne od codziennych obowiązków.
Do ustalenia również jest indywidualnie cały harmonogram działań, w którym w każdej chwili można dokonać korekt.

Wiem, że biznes rządzi się własnymi prawami i często priorytety w danej chwili się zmieniają, ale jestem na tyle elastyczny, że potrafię się do tego dynamicznie dostosować

Tutaj możesz sprawdzić autentyczność Swojego certyfikatu wdrożenia polityki bezpieczeństwa RODO w Twojej Organizacji.

Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki