Pracownicze Plany Kapitałowe - Kancelaria Transportowa LEGALTRUCK

PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe, czyli nowe obowiązki dla Pracodawców

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące III filaru systemu emerytalnego. Wprowadzenie PPK nie ma wpływu na funkcjonowanie I oraz II filaru systemu emerytalnego.

W ramach III filaru zostały wprowadzone Pracownicze Plany Kapitałowe jako obligatoryjny element pakietu świadczeń oferowanych przez Pracodawców, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa i obowiązujące w nim formy zatrudnienia.

Do utworzenia PPK będą zobowiązani wszyscy Pracodawcy zatrudniający co najmniej jedną osobę, za którą odprowadzają składkę na ubezpieczenie emerytalne do ZUS. Dotyczy to pracowników zatrudnionych na podstawie m.in. umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy agencyjnej, innej umowy o świadczenie usług. Automatycznie do systemu zostają zapisaniu pracownicy w wieku do 55 lat. Osoby powyżej 55 roku życia i poniżej 70 roku życia przystępują do PPK na zasadach dobrowolnych. Pracownikowi przystępuje prawo do czasowego odstąpienia od udziału w PPK, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia (okres obowiązywania odstąpienia będzie wynosił 4 lata).

Instytucje finansowe zarządzające środkami w ramach PPK to:

 • Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI)
 • Powszechne Towarzystwa Emerytalne (PTE)
 • Pracownicze Towarzystwa Emerytalne
 • Zakłady Ubezpieczeń

Jak będą opłacane składki przez Pracodawców i Pracowników :

 1. Składki finansowane przez Pracodawcę
  • podstawowa 1,5% wynagrodzenia* pracownika
  • dodatkowa (dobrowolna) do 2,5% wynagrodzenia, z możliwością jej różnicowania np. według stażu pracy pracownika
 2. Składka finansowana przez Pracownika
  • podstawowa 2,0%** wynagrodzenia pracownika
  • dodatkowa (dobrowolna) do 2% wynagrodzenia

* Wynagrodzenie – podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe uczestnika, o której mowa w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych z wyłączeniem podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie wychowawczym oraz pobierających
zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego, bez stosowania ograniczenia, o którym mowa w art. 19 ust. 1 tej ustawy.
** Wpłata podstawowa finansowana przez uczestnika PPK może wynosić mniej niż 2% wynagrodzenia, ale nie mniej niż 0,5% wynagrodzenia, jeżeli wynagrodzenie uczestnika
PPK osiągane z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2-krotności minimalnego wynagrodzenia.


Harmonogram wdrożeń systemu PPK przedstawia się następująco

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Jeśli mówimy o kosztach dla Pracodawcy i Pracownika to poniżej przedstawiamy symulację takich kosztów przy pewnych założeniach również poniżej opisanych:

PPK - Pracownicze Plany Kapitałowe

Proponujemy Państwu zapoznać się ofertą naszego partnera biznesowego w ramach PPK, którym jest PKO TFI S.A. (całość materiałów do pobrania tutaj)

Kontakt:
Bartosz Korus (bartosz.korus@pkobp.pl)
tel. +48 722 031 473

Rozliczanie Czasu Pracy
Rozliczanie Czasu Pracy
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
zapraszamy do naszego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego

"OSPTD Transportowcy PL"

gdzie posiadamy wiele udogodnień i rozwiązań
dla firm transportowych
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Jako
OSPTD Transportowcy PL

jesteśmy również na Facebook'u
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
previous arrow
next arrow
Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki