Średnie wynagrodzenie w gospodarce w 2024 roku - Kancelaria Transportowa LegalTruck

Średnie wynagrodzenie w gospodarce w 2024 roku- jak się zmieni i kogo dotyczy?

Oprócz minimalnego wynagrodzenia za pracę, co roku aktualizowana jest stawka średniego wynagrodzenia w gospodarce. Dla wielu osób wskaźnik ten jest dużo bardziej istotny. Kogo dotyczy średnie wynagrodzenie w gospodarce i na co ma wpływ? Wyjaśniamy najważniejsze kwestie związane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce oraz przedstawiamy jego wysokość na 2024 rok.

Czym jest średnie wynagrodzenie w gospodarce?

Do zadań Głównego Urzędu Statystycznego należy obliczanie i wykonywanie różnego rodzaju zestawień statystycznych oraz późniejsze ich publikowanie. Jedną z informacji jakie cyklicznie publikuje GUS jest wysokość średniego wynagrodzenia w gospodarce. Warto wiedzieć czym jest ten wskaźnik i do czego się odnosi. A także jakiej wysokości będzie średnie wynagrodzenie w 2024 roku.

Średnie krajowe wynagrodzenie powinno informować ile przeciętnie zarabiają pracownicy w Polsce. Jednak każdorazowo po opublikowaniu tego wskaźnika przez GUS pojawiają się głosy o kompletnym odrealnieniu tej kwoty. Warto więc zacząć od definicji średniego krajowego wynagrodzenia. Średnia krajowa jest uśrednioną, czyli inaczej przeciętną wysokością wynagrodzeń, które uzyskuje się za wykonywanie pracy w Polsce. Przy dokonywaniu obliczeń bierze się pod uwagę wynagrodzenie pracowników na każdym szczeblu. Za wyliczenie jej wysokości odpowiada Główny Urząd Statystyczny. Wyliczenia dokonywane są raz w miesiącu i raz w roku, a następnie podawane do wiadomości publicznej. 

W komunikatach GUS mamy do czynienia z kilkoma rodzajami średniej krajowej. Jedną z nich jest przeciętne krajowe wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw. Opiera się ono na wyliczeniach średnich wynagrodzeń pracowników firm działających w Polsce, które zatrudniają minimum 9 osób. Oznacza to więc, że mamy do czynienia z wyliczeniami jedynie z pewnego ograniczonego wycinka rynku pracy. Tym samym nie jest to wartość reprezentatywna.

Dużo ważniejsza jest, podawana do wiadomości publicznej również przez GUS, średnia krajowa w gospodarce narodowej. Obejmuje ona znacznie szerszą zbiorowość ponieważ dotyczy nie tylko sektora przedsiębiorstw. Wskaźnik średniego wynagrodzenia w gospodarce podawany jest raz na kwartał oraz raz do roku z podziałem na poszczególne województwa i w końcu dla całego kraju.

GUS podaje także do wiadomości wysokość średniej krajowej w sektorze mikroprzedsiębiorstw. W zestawieniu tym brane są pod uwagę jedynie wynagrodzenia pracowników firm, zatrudniających do 9 osób.

Ile wynosi średnia płaca w gospodarce w 2024 roku?

Podobnie jak minimalne wynagrodzenie, tak również średnia płaca w gospodarce z roku na roku rośnie. Trudno się dziwić, biorąc pod uwagę rosnące koszty życia czy choćby nawet samą inflację. Dodatkowo skoro wzrasta minimalne wynagrodzenie za pracę to należy spodziewać się podwyżek również u pracowników zarabiających więcej. Cofając się aż do 2022 roku przypomnijmy, że wtedy średnie wynagrodzenie w gospodarce wynosiło 6346,15 zł. W kolejnym roku, a więc 2023, wskaźnik ten uplasował się na poziomie 6935 zł. 

Zgodnie z oficjalnymi prognozami, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce w 2024 roku będzie wynosiło 7 824 zł. Co daje wzrost aż o 12,8% w stosunku do poprzedniego roku.

Średnie wynagrodzenie w gospodarce- dla kogo jest istotne?

Informacja o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce jest bardzo ważna dla firm wykonujących transport międzynarodowy. Wynika to z faktu, że bardzo często to właśnie od średniego wynagrodzenia w gospodarce uzależniona jest podstawa oskładkowania wynagrodzenia kierowcy międzynarodowego. Tym samym dla firm, odprowadzających składki od kwoty przeciętnego prognozowanego wynagrodzenia, oznacza to prawie 13% wzrost kosztów w nowym roku.

Oprócz tego informacja publikowana przez GUS, o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, jest szczególnie istotna dla przedsiębiorców. Dzieje się tak dlatego, że Podstawa wysokości składek ZUS dla przedsiębiorców stanowi 60% przeciętnego wynagrodzenia. I to właśnie od tej kwoty naliczane są składki rentowe czy emerytalne. Wyjątek stanowi tu składka zdrowotna, która jest obliczana indywidualnie w zależności od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania.

Oznacza to, że publikowane przez GUS przeciętne wynagrodzenie w gospodarce nie jest jedynie wskaźnikiem czysto informacyjnym. Kwota ta ma realny wpływ na każdą gałąź gospodarki i ponoszone w niej koszty.

 

Rozliczanie Czasu Pracy
Rozliczanie Czasu Pracy
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
zapraszamy do naszego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego

"OSPTD Transportowcy PL"

gdzie posiadamy wiele udogodnień i rozwiązań
dla firm transportowych
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Jako
OSPTD Transportowcy PL

jesteśmy również na Facebook'u
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
previous arrow
next arrow
Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki