RODO w firmie TRANSPORTOWEJ - Kancelaria Transportowa LegalTruck

RODO w firmie TRANSPORTOWEJ

RODO w firmie transportowej, to temat bardzo obszerny

Nie da się napisać lub powiedzieć co należy zrobić, aby pracować zgodnie z przepisami RODO bez pewnych działań wcześniej. Przed takim stwierdzeniem powinna być przeprowadzona analiza działań i rozwiązań, które są w firmie praktykowane lub wprowadzone. To nie tylko procedury czy procesy wymiany informacji wewnętrznych lub zewnętrznych. To również kontakty z kontrahentami, praca w działach gdzie przetwarzane są dane osobowe np. księgowość, kadry i płace.

Temat RODO był już przeze mnie poruszany w artykule „RODO a firma transportowa”, gdzie w sposób uporządkowany acz ogólny przedstawiłem temat. Opisałem z czego się wywodzi najnowsze rozporządzenie RODO oraz jaka była historia ochrony danych osobowych. W artykule tym można również przeczytać o celu wprowadzenia RODO jako rozporządzenia. Mamy również kilka informacji zebranych z punkty o korzyściach dla firmy transportowej. Korzyści które mogą przekonać firmy chcące dostosować się do wymogów prawnych wprowadzając RODO do własnej organizacji.

RODO w firmie transportowejNa prośbę miesięcznika TSLbiznes

napisałem do najnowszego numeru tegoż miesięcznika -> październik2020, obszerny artykuł na temat wprowadzenia RODO do firmy transportowej.

W artykule tym poruszyłem kwestię związaną z całym procesem działania w kierunku prawidłowego wprowadzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. z 2016 r., L 119 – dalej „RODO”)

Poniżej przytoczę fragment artykuły związany z zapytaniem o zgodę na przetwarzanie danych osobowych. W aspekcie rozporządzenia jest to jeden z najważniejszych elementów związanych z ochrona danych osobowych.

(…) Pytanie o zgodę,

Poza tym, że RODO wprowadziło zmiany co do nazewnictwa, to na podstawie rozporządzenia powstał Urząd Ochrony Danych Osobowych, który ma czuwać nad naszymi danymi, a karać tych którzy swobodnie, bez naszej wiedzy i ZGODY te dane rozdają lub przekazują. Warto tutaj nadmienić, że wprowadzono szereg praw dotyczących osób, których dane są przetwarzane, jak m.in: „prawo do dostępu do informacji, czy i jakie dane są przetwarzane”.

Prawo to daje nam możliwość odpytania podmiotu przetwarzającego nasze dane, np. te, które posiadają pracodawcy, a także gdzie i komu je udostępnia. Inne prawo to „prawo do bycia zapomnianym”, które pozwala nam np. zakończyć batalie z firmami, które za wszelką cenę oferują nam najlepsze na świecie garnki lub eliksiry młodości itp.

Ważnym jest również „prawo do sprzeciwu”,

które pozwala nam pod pewnymi obostrzeniami blokować dalsze przetwarzanie danych przez administratora. RODO wprowadza również kategorięRODO w firmie transportowej
danych wrażliwych, których przetwarzanie jest bardzo ograniczone, a w niektórych przypadkach prawnie zabronione. Przykładem danych ograniczonych może być nieobecność pracownika – jeśli pracownik zadzwonił do działu kadr, że jest chory lub drogą elektroniczną przysłał zwolnienie, to inni pracownicy powinni tylko posiadać informację, że go nie będzie, bez poznania przyczyny. Przykładem danych, których nie można przetwarzać, bo jest to prawnie zabronione, jest przynależność polityczna, pochodzenie rasowe lub etniczne.

Z ciekawych sytuacji mogę przytoczyć przykład zamawiania cateringu na szkolenie, w którym jest porcja wegetariańska dla jednego z uczestników. Jeśli chcemy, aby ktoś miał dostęp do informacji o nim, musimy posiadać zgodę owego uczestnika, gdyż informacja o diecie jest daną osobową należącą do kategorii wrażliwych.

Reasumując, kiedy mówimy o przetwarzaniu danych osobowych zawsze powinniśmy mieć zgodę na ich przetwarzanie na piśmie, wyrażoną oddzielnie od innych zgód. Pytanie o zgodę powinno
być podane w zrozumiałej i łatwo dostępnej formie, jasnym i prostym językiem, na odpowiednio dostosowanym formularzu.

Sam artykuł można pobrać -> RODO w firmie transportowej


Rozliczanie Czasu Pracy
Rozliczanie Czasu Pracy
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
zapraszamy do naszego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego

"OSPTD Transportowcy PL"

gdzie posiadamy wiele udogodnień i rozwiązań
dla firm transportowych
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Jako
OSPTD Transportowcy PL

jesteśmy również na Facebook'u
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
previous arrow
next arrow

Dodaj komentarz

Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki