Nowe wymagania względem przewoźników drogowych - Kancelaria Transportowa LegalTruck

Nowe wymagania względem przewoźników drogowych

W styczniu wszyscy przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego muszą pamiętać o dopełnieniu bardzo istotnej formalności. Do 15 stycznia 2023 roku obowiązkowe jest złożenie dysponowaniu bazą eksploatacyjną przystosowaną do prowadzenia działalności transportowej. Natomiast 31 marca to kolejna ważna data gdyż właśnie wtedy trzeba przedstawiać oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób, w tym kierowców. Wyjaśniamy z czego wynikają nowe obowiązki i o czym bezwzględnie trzeba pamiętać.

Nowe obowiązki przewoźników drogowych w 2023 roku

Zgodnie z nowymi przepisami, które weszły w życie z początkiem 2023 roku, 15 stycznia jest ważną datą dla wszystkich przewoźników drogowych. Omawiane regulacje znalazły się w ustawie z 26 stycznia 2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw, wdrażającej przepisy unijne zawarte w tzw. Pakiecie Mobilności I. 15 stycznia 2023 roku jest to ostateczny termin, do którego podmioty, a więc przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego mają obowiązek złożyć oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną przystosowaną do prowadzenia działalności transportowej. Dotyczy to zarówno przewoźników realizujących transport krajowy jak i międzynarodowy. Kolejną ważną datą dla przewoźników jest z kolei 31 marca. W tym przypadku, jak co roku należy przedstawiać oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób, w tym kierowców. Niedopełnienie tych obowiązków stanowi naruszenie zapisów ustawy i może skutkować nawet zawieszeniem pozwolenia na wykonywanie przewozów co całkowicie sparaliżuje działanie firmy. Dlatego bezwzględnie należy pamiętać o tych dwóch datach.

Oświadczenie o dysponowaniu bazą eksploatacyjną

Czego dotyczy oświadczenie, składane w terminie do 15 stycznia 2023 roku? Dotyczy ono wszystkich przedsiębiorców posiadających zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, dla których zezwolenie to było wydane przed 1 marca 2022 roku. Co ważne, dotyczy również tych przewoźników względem, których zostało wszczęte i niezakończone przed tą datą postępowanie administracyjne ws. wydania takiego zezwolenia oraz licencji wspólnotowej. Wszyscy przewoźnicy, o których wspomniano powyżej, zgodnie z art. 5 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 stycznia 2022 roku, mieli obowiązek dostosowania się do do nowych wymagań w zakresie bazy eksploatacyjnej.

Oznacza to, że do 15 stycznia 2023 roku mają obowiązek zgłosić się do organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w celu złożenia oświadczenia. W oświadczeniu tym zaświadczają, że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy. Podstawę prawną stanowi również w art. 7a ust. 3 pkt 3 ustawy o transporcie drogowym.

Co należy rozumieć jako bazę eksploatacyjną? Jest to miejsce, które pozostaje do dyspozycji przedsiębiorcy i jednocześnie jest przystosowane do prowadzenia działalności transportowej w sposób zorganizowany i ciągły. Należy tutaj uwzględnić miejsce postojowe dla pojazdów wykorzystywanych w transporcie drogowym, miejsce rozładunku, załadunku lub łączenia ładunków a także miejsce konserwacji lub naprawy pojazdów. Dodatkowo jako bazę eksploatacyjną trzeba także rozumieć centrum operacyjne pracodawcy, o którym mówią przepisy rozporządzenia (WE) nr 561/2006 w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego.

Oświadczenie o liczbie zatrudnionych osób

Niezmiennie przedsiębiorcy wykonujący przewozy krajowe i międzynarodowe muszą pamiętać o zawiadomieniu organu wydającego zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego o liczbie zatrudnionych osób. Oświadczenie to musi zostać złożone najpóźniej do 31 marca każdego roku. Zawiadomienie powinno zawierać:

  • informację o średniej arytmetycznej liczby zatrudnionych kierowców wykonujących operacje transportowe w roku poprzednim, bez względu na formę ich zatrudnienia,
  • oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, bez względu na formę zatrudnienia.

Obowiązek ten jest ściśle regulowany przez art. 7a ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Do kogo zgłosić się ze wszystkimi oświadczeniami? Z reguły zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych wydaje Główny Inspektor Transportu Drogowego lub starosta właściwy dla siedziby przedsiębiorcy co określane jest w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W przypadku przedsiębiorców będących osobami  fizycznymi organem wydającym pozwolenie jest starosta właściwy dla adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej a to szczegółowo określono w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Warto więc pamiętać o obu tych datach- 15 stycznia i 31 marca- aby nie przysporzyć sobie problemów związanych z utratą posiadanego zezwolenia na wykonywanie przewozów drogowych.

 

Rozliczanie Czasu Pracy
Rozliczanie Czasu Pracy
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
zapraszamy do naszego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego

"OSPTD Transportowcy PL"

gdzie posiadamy wiele udogodnień i rozwiązań
dla firm transportowych
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Jako
OSPTD Transportowcy PL

jesteśmy również na Facebook'u
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
previous arrow
next arrow
Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki