tarcza 1.0 - Kancelaria Transportowa LegalTruck
tarcza 1.0

Tarcza antykryzysowa 1.0

Tarcza antykryzysowa 1.0 wraz z wybranymi elementami ustawy antykryzysowej.

SKORZYSTANIE Z POMOCY nr 1 – Dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (Art.15g) Przyznanie świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z środków FGŚP  na dofinansowanie wynagrodzeń pracowników  objętych przestojem ekonomicznym 

Read moreTarcza antykryzysowa 1.0

Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki