Zmiany w sposobie rozliczania kierowców od lipca 2022 - Kancelaria Transportowa LegalTruck

Zmiany w sposobie rozliczania kierowców od lipca 2022

W lipcu przewoźników i firmy transportowe czekają pewne zmiany związane z rozliczaniem pracowników a także z samym prowadzeniem firmy transportowej. Modyfikacje te dotyczą nie tylko firm transportowych w Polsce ale również w innych krajach Unii Europejskiej. Jednym z czynników, który miał istotny wpływ na omawiane zmiany była nowelizacja Polskiego Nowego Ładu.

Zakłada ona odmienny sposób rozliczania pracowników i ich wynagrodzeń, a także wynagrodzeń kierowców w transporcie międzynarodowym. Dodatkowo nałożyły się na to obowiązki związane z nowymi systemami bezpieczeństwa w samochodach. To jednak nie koniec nowości. Od 1 lipca 2022 roku znowelizowane przepisy wchodzą także w Niemczech, Belgii i Wielkiej Brytanii. To z kolei będzie miało bezpośrednie przełożenie na przewoźników obsługujących transporty międzynarodowe w tych krajach.  Warto więc być na bieżąco ze wszelkimi zmianami w przepisach.

Zmiany w Nowym Ładzie i kolejna rewolucja systemu podatkowego

Początek roku 2022 nie był łatwym czasem dla księgowych i osób prowadzących firmy. Wszystko to za sprawą reformy podatkowej, jak nazywał ją rząd, która w istocie była całkowitą rewolucją w polskim systemie podatkowym- Nowy Ład. Szybko jednak okazało się, że zmiana przepisów wprowadziła spore zamieszanie i chaos a pracownicy zgłaszali obiekcje dotyczące ich znacznie niższych pensji. Wiele trudności powodowało również obliczanie składki zdrowotnej czy rozliczenia związane z ulgą dla klasy średniej. Także przedsiębiorcy wnosili skargi dotyczące utrudnień, które napotykali, a które były związane z nowymi przepisami podatkowymi. To wszystko było dla rządzących istotnym sygnałem, że niezbędne są zmiany i wprowadzenie poprawek w Nowym Ładzie.

Co znajdziemy w Nowym Ładzie po zmianach?

Wiadomo już, że poprawki wprowadzone do ustawy Nowy Ład od 1 lipca obejmują szereg zmian. Jakie to zmiany? Przede wszystkim podatnicy mogą liczyć na obniżenie stawki podatku z 17% na 12% dla dochodów, które nie przekraczają wysokości 120 000 zł w roku. Oprócz tego ustawodawca zadecydował o likwidacji ulgi dla klasy średniej. Wprowadzono też nową skalę podatkową. Zmniejszono również 1/12 kwoty obniżającej podatek do 300 zł. Oznacza to, że dla kwoty wolnej od podatku miesięczny dochód będzie wynosić właśnie 300 zł. Wprowadzono także wyłączenie odroczenia poboru części zaliczki podatkowej. Warto pamiętać, że nowelizacja wchodząca w życie 1 lipca 2022 poszerza PIT 0 na zasiłki macierzyńskie.

Zmiany w Nowym Ładzie a rozliczanie wynagrodzenia kierowców

2 lutego 2022 roku wprowadzono Pakiet Mobilności, który mocno zmienił realia przedsiębiorców zajmujących się transportem. Od 1 lipca 2022 roku zmiany w Polskim Nowym Ładzie dokładają kolejne modyfikacje w tej branży. Wynika to z faktu, że ingerencja ustawodawcy w system podatkowy spowoduje uruchomienie nowego sposobu rozliczania wynagrodzenia kierowców. Tym samym przedsiębiorcy zostają obciążeni dodatkowymi obowiązkami i odpowiedzialnością z tego tytułu. Przy sporządzaniu listy płac dla kierowców realizujących transport międzynarodowy właściciel firmy transportowej musi wziąć pod uwagę przede wszystkim:

 • zwolnienie z opodatkowania, które powoduje, że część przychodów w wysokości 30% hipotetycznej diety (za każdy dzień za granicą) jest zwolniona od podatku dochodowego,
 • wyłączenie hipotetycznych diet z podstawy wymiaru składek ZUS. Powoduje to, że w przypadku kierowców delegowanych obowiązuje pomniejszenie wynagrodzenia o równowartość hipotetycznej diety (za każdy dzień pobytu)

Jednocześnie nie można zapomnieć, że od 2 lutego 2022 roku w przepisach zniesiono pojęcie podróży służbowej w kontekście międzynarodowych przewozów drogowych. Oznacza to, że kierowca realizujący transport poza granicami Polski objęty jest dietą adekwatną do docelowego państwa podróżny zagranicznej. Szczególnym przypadkiem jest sytuacja, w której kierowca udaje się do dwóch lub więcej państw. W takiej sytuacji w rozliczeniu kierowcy można wziąć pod uwagę oba kraje. Wprowadzenie przepisów Pakietu Mobilności od 2 lutego 2022 roku doprowadziło jednocześnie do nowelizacji ustawy o czasie pracy kierowców. To z kolei spowodowało, że pracodawca wyznacza podstawę składek ZUS i podatku według odmiennych reguł. Natomiast od 1 lipca 2022, w związku z wprowadzonymi poprawkami w Nowym Ładzie, przedsiębiorca przy wyliczaniu podstawy składek ZUS będzie musiał uwzględnić również te modyfikacje ustawy podatkowej.

Nowy system bezpieczeństwa w pojazdach- na czym polegają zaostrzone wymogi?

Zaostrzenie wymogów dotyczących systemów bezpieczeństwa w pojazdach wynika z przepisów rozporządzenia (UE) 2019/ 2144, które wchodzi w życie 6 lipca 2022 roku. Czego dotyczą te przepisy? Celem nowego unijnego rozporządzenia jest zwiększenie bezpieczeństwa na drogach. Ma to zostać osiągnięte przez montowanie w pojazdach odpowiednich, nowoczesnych systemów bezpieczeństwa. Kierowcy i przedsiębiorcy nie muszą się jednak obawiać, nowe rozwiązania zostały podzielone na kilka etapów i rozłożone w czasie aż do 2029 roku. Jednak według przepisów wszystkie nowe pojazdy obowiązkowo muszą być wyposażone w układy zwiększające bezpieczeństwo. Należą do nich:

 • interfejs umożliwiający montaż alkomatów blokujących zapłon,
 • inteligentny asystent kontroli prędkości,
 • zaawansowane systemy ostrzegania o rozproszeniu uwagi kierowcy,
 • precyzyjny system monitorowania ciśnienia w oponach,
 • systemy ostrzegania o senności i spadku poziomu uwagi kierowcy,
 • rejestratory danych na temat zdarzeń,
 • awaryjne sygnały stopu,
 • systemy wykrywania obiektów przy cofaniu.

Dodatkowe obostrzenia pod kątem systemów bezpieczeństwa zostały wprowadzone względem samochodów dostawczych. Należą do nich:

 • systemy awaryjnego utrzymywania pojazdu na pasie ruchu,
 • powiększone strefy zabezpieczenia przed uderzeniem głową, umożliwiające złagodzenie obrażeń w przypadku zderzenia z niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego,
 • zaawansowane systemy hamowania awaryjnego zdolne do wykrywania pojazdów silnikowych i niechronionych uczestników ruchu drogowego znajdujących się przed pojazdem.

Natomiast samochody ciężarowe muszą spełnić wymagania rozporządzenia i posiadać:

 • zaawansowane systemy zdolne do wykrywania pieszych i rowerzystów znajdujących się w ich pobliżu obok pojazdu, ostrzegania kierowcy o ich obecności oraz unikania zderzenia z tymi niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego,
 • system ostrzegania przed niezamierzoną zmiana pasa ruchu,
 • konstrukcje pomagające ograniczyć martwe pola przed kierowcą i po jego bokach,
 • zaawansowane systemy hamowania awaryjnego.

Choć wymienione powyżej wymagania wydają się w znaczącym stopniu podnosić bezpieczeństwo na drogach to jednak w 4 etapie zmian, który planowany jest na 2029 rok, zakłada wprowadzenie jeszcze skuteczniejszych systemów i rozwiązań.

Jakie zmiany czekają kierowców w Niemczech, Belgii i Wielkiej Brytanii od1 lipca 2022 roku?

               Niemcy

Od 1 lipca 2022 roku mieszkańcy Niemiec mogą liczyć na nową stawkę płacy minimalnej, która będzie wynosiła 10,45 €. Kolejna zmiana ma nadejść w październiku. Niemiecki rząd zapowiada wejście w tym czasie stawki aż 12 €. Dlaczego to ważne dla polskich kierowców? Ponieważ zwiększenie stawki płacy minimalnej u naszych zachodnich sąsiadów będzie miało bezpośrednie przełożenie na wzrost wynagrodzenia przewoźników realizujących transport międzynarodowy właśnie na terenie Niemiec, zgodnie z przepisami Pakietu Mobilności i przepisami MiLog. Jednocześnie wiąże się to także ze wzrostem wydatków dla właścicieli firm transportowych.

To jednak nie koniec zmian jakie zostają wprowadzone za naszą zachodnią granicą. Od 1 lipca 2022 roku w Niemczech zwiększona zostanie ulga podatkowa oraz ryczałt pracowniczy. W praktyce oznacza to, że kwota wolna od podatku wzrośnie z obecnego poziomu 9 984 € do 10 347 €. Natomiast ulga pracownicza zostanie podniesiona z 1 000 € do 1 200 €. Czym jest w Niemczech ulga pracownicza? Jest to kwota, którą pracownik, w zeznaniu rocznym, może odliczyć jako koszty uzyskania przychodu. Ważne jest, że zmiany obowiązują również wstecznie przez co pracownicy zatrudnieni w niemieckich firmach mogą liczyć na zwrot także za poprzednie miesiące.

               Belgia

Belgowie od 1 lipca 2022 roku wprowadzają nowe, wyższe opłaty drogowe. Jest to coroczna podwyżka związana z korektą opłat o wskaźnik inflacji.  Nowe opłaty będą obowiązywały zarówno belgijskie jak i zagraniczne samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz pojazdy kategorii N1 z naczepami. Na urządzeniach pokładowych obsługujących belgijski system opłat, takich jak Axxès, Eurotoll, Satellic, Telepass, Toll4Europe i TotalEnergies Marketing Services, opłaty zostaną zaktualizowane automatycznie.

               Wielka Brytania

W Zjednoczonym Królestwie od 1 lipca 2022 roku równie można spodziewać się pewnych zmian. Dotyczą one w głównej mierze formalności celnych i relacji handlowych. 23 czerwca na wyspach brytyjskich ogłoszono regulacje mające ułatwić składanie deklaracji bezpieczeństwa i ochrony. Rozwiązania wprowadzone w tym zakresie to:

 1. Składanie deklaracji bezpieczeństwa i ochrony w ramach MRN jest opcjonalne w systemie granicznym GVMS (dot. przywozu i wywozu).
 2. Zniesienie wymogów bezpieczeństwa i ochrony do wywiezionych pustych jednostek.
 3. Usunięcie wymogów bezpieczeństwa i ochrony dotyczących wychodzących przeładunków między portami (w przypadku przemieszczania w ramach tranzytu i jednej umowy przewozu.
 4. Zniesienie wymogów bezpieczeństwa i ochrony dotyczących bagażu (przywóz i wywóz).

Brytyjski rząd wycofał się także z zapowiadanego wprowadzenia kontroli granicznych od 2022 roku. Ta informacja z pewnością ucieszy przewoźników realizujących transporty do Wielkiej Brytanii gdyż pozwoli ograniczyć czas związany z ewentualnym wprowadzeniem kontroli granicznych.

Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki