Wyłączenie z płacy minimalnej - Kancelaria Transportowa LegalTruck

Wyłączenie z płacy minimalnej

Wyłączenie kolejnego składnika z płacy minimalnej od 1 stycznia 2020 roku

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o minimalnym wynagrodzeniu, a prezydent ją podpisał. Oznacza to, że od 1 stycznia 2020 roku w ramach płacy minimalnej nie będzie można dodać składnika jakim jest dodatek stażowy.

W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych związanych z tym składnikiem oraz jego nazewnictwem wprowadzono definicję „dodatek za staż pracy” – jest to dodatek do wynagrodzenia przysługujący pracownikowi z tytułu osiągnięcia ustalonego okresu zatrudnienia, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, układzie zbiorowym pracy, innym opartym na ustawie porozumieniu zbiorowym, regulaminie wynagradzania, statucie określającym prawa i obowiązki stron stosunku pracy, umowie o pracę lub spółdzielczej umowie o pracę.

Dodatek stażowy nie jest w firmach czymś powszechnym, a jeśli występuje to raczej jako dodatkowe wynagrodzenie, jednak jest sporo firm zwłaszcza w branży transportowej, gdzie ten dodatek jest składnikiem płacy minimalnej. Firmy takie muszą inaczej rozplanować wynagrodzenie minimalne eliminując z niego w/w składnik.

wyłączenie z płacy minimalnej

Ustawodawca już nas przyzwyczaił do takiego działania regularnie eliminując kolejne składniki dodatkowe z płacy minimalnej. Oczywiście ma to bezpośredni wpływ na wynagrodzenie pracownika ale również na zwiększenie kwoty do opodatkowania. Kierunek działań rządu jest oczywiście jak najbardziej słuszny, choć dalej nie wyeliminuje złej praktyki. Oznacza to, że firmy, które do tej pory działały w celu zapłacenia jak najmniejszego ZUS-u bazując na składnikach płacy minimalnej, dalej będą to robić i zapewniam, że ani trochę nie będzie to trudniejsze przez fakt wyłączenia jakiegoś składnika z owej płacy minimalnej.

 

W razie pytań lub pomocy przy prawidłowym wyliczeniu wynagrodzenia zapraszamy do kontaktu z nami.

Rozliczanie Czasu Pracy
Rozliczanie Czasu Pracy
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
zapraszamy do naszego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego

"OSPTD Transportowcy PL"

gdzie posiadamy wiele udogodnień i rozwiązań
dla firm transportowych
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Jako
OSPTD Transportowcy PL

jesteśmy również na Facebook'u
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
previous arrow
next arrow
Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki