Nowe procedury wydawania karty kwalifikacji kierowcy - Kancelaria Transportowa LegalTruck

Nowe procedury wydawania karty kwalifikacji kierowcy- co się zmieniło?

Za sprawą nowelizacji przepisów kolejne zmiany formalne obejmą kierowców zawodowych. Tym razem modyfikacje dotyczą procedury wydawania karty kwalifikacji kierowcy. Wyjaśniamy jak, od 18 września 2023 roku, ubiegać się o kartę kwalifikacji kierowcy a także czy posiadane już dokumenty utracą swoją ważność.

Czym jest karta kwalifikacji kierowcy i kogo obowiązuje?

Karta kwalifikacji kierowcy jest dokumentem, który potwierdza spełnienie przez kierowcę wymagań niezbędnych do pracy w transporcie jako kierowca zawodowy. Jakie to wymagania? Oprócz legitymowania się niezbędnymi kwalifikacjami takimi jak odbycie kursu i zdanie odpowiedniego egzaminu, kierowca zawodowy musi uzyskać orzeczenie psychologiczne, potwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia pracy w roli kierowcy a także orzeczenie lekarskie, potwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy jako kierowca.

Wymóg posiadania karty kwalifikacji kierowcy dotyczy kierowców zawodowych pracujących na pojazdach kat. C, C+E lub kat. D, nie spełniających warunku zamieszkania na terenie Polski, którzy nie mogą wymienić prawa jazdy na polskie. A zatem dotyczy kierowców posługujących się prawem jazdy bez miejsca na odpowiednią adnotację kodu 95. A wraz z nim na indywidualny numer kierowcy zawodowego. Polskie prawo jazdy daje taką możliwość w kolumnie 12 na rewersie dokumentu. Należy więc pamiętać, że kartę kwalifikacji kierowcy powinni posiadać wszyscy kierujący chcący zawodowo wykonywać przewóz drogowy ciężarówkami lub autobusami, którzy nie posiadają polskiego prawa jazdy. Wówczas to właśnie w karcie kwalifikacji kierowcy umieszczany jest kod 95.

Jaki organ odpowiada za wydawanie karty kwalifikacji kierowcy?

Odpowiedzialność za wydawanie karty kwalifikacji kierowcy spoczywa na Starostwie Powiatowym właściwym dla miejsca zamieszkania danego kierowcy. To właśnie w Starostwie Powiatowym należy złożyć stosowny wniosek. A wraz z nim pozostałe dokumenty zaświadczające o spełnieniu warunków niezbędnych do uzyskania karty kwalifikacji kierowcy. Jeśli natomiast chodzi o odbiór dokumentu to ustawodawca daje tutaj dwie możliwości. Karta kwalifikacja kierowcy może zostać odebrana osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego lub może zostać wysłana pocztą. Preferowana forma odbioru dokumentu powinna zostać określona we wniosku w momencie jego składania.

Karta kwalifikacji kierowcy po nowemu

Zmienione przepisy dotyczące karty kwalifikacji kierowcy możemy znaleźć w Dzienniku Ustaw z 2023 r. pod pozycją nr 2070. Publikacja nastąpiła dnia 18 września 2023 roku. Zapis ten stanowi rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania karty kwalifikacji kierowcy. Całość można znaleźć tutaj. Zapisy nowelizacji wchodzą w życie z dniem 14 października oraz 30 grudnia 2023 roku.

Choć prace nad projektem rozporządzenia rozpoczęto już w czerwcu 2022 roku to jednak wciąż się przedłużały. Początkowo zmieniono termin wydania rozporządzenia z III kwartału 2022 na I kwartał 2023. Jednak ostatecznie dokument opublikowano 18 września 2023 r.

Zmiana rozporządzenia wynikała z konieczności poprawienia procesu wydawania karty kwalifikacji kierowcy oraz profilu kierowcy zawodowego wymaganego do uzyskania tej karty. Według nowych rozwiązań wydanie karty kwalifikacji kierowcy oraz profilu kierowcy zawodowego może się odbyć na podstawie świadectw kwalifikacji zawodowej oraz świadectw kierowcy wydanych w innych państwach członkowskich UE. Zostały doprecyzowane także zapisy mówiące o tym, że nie będzie wymogu przedłożenia nowego orzeczenia lekarskiego i psychologicznego przy ubieganiu się przez osobę o wydanie karty kwalifikacji kierowcy lub profilu kierowcy zawodowego o ile w aktach ewidencyjnych znajdują się nadal aktualne orzeczenia. Dodatkowo posiadane już karty kwalifikacji kierowcy nie tracą swojej ważności i nie ma konieczności ich wymiany w związku z wprowadzonymi zmianami.

Nowelizacja ma znacząco ułatwić ubieganie się o kartę kwalifikacji kierowcy oraz profil kierowcy zawodowego a także w dużej mierze zmniejszyć formalności z tym związane.

 

Rozliczanie Czasu Pracy
Rozliczanie Czasu Pracy
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
zapraszamy do naszego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego

"OSPTD Transportowcy PL"

gdzie posiadamy wiele udogodnień i rozwiązań
dla firm transportowych
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Jako
OSPTD Transportowcy PL

jesteśmy również na Facebook'u
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
previous arrow
next arrow

 

Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki