Koniec czasu na wpis do CRBR - Kancelaria Transportowa LEGALTRUCK

Koniec czasu na wpis do CRBR

Koniec czasu na wpis do CRBR, termin mija 13 lipca 2020 roku.

Do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) mają obowiązek wpisać się Spółki istniejące przed 13 października 2019 r. i mają na to czas do 13 lipca 2020 r. – termin wydłużono ze względu na epidemię COVID-19. Jeśli chodzi o nowe spółki nic się nie zmienia, na wpisanie się do rejestru mają 7 dni od daty wpisania spółki do KRS.

Obowiązek dotyczy spółek jawnych, komandytowych, komandytowo-akcyjnych, z.o.o., spółek akcyjnych (z wyjątkiem publicznych).

Warto wiedzieć, że do rejestru nie wpisujemy spółek zagranicznych z oddziałami w Polsce.

Do CRBR należy zgłosić beneficjentów rzeczywistych spółki, czyli osoby fizyczne, które pośrednio lub bezpośrednio sprawują władzę nad spółką. Są to zarówno udziałowcy/akcjonariusze posiadający więcej niż 25 proc. ogólnej liczby udziałów/akcji w spółce jak i osoby dysponujące więcej niż 25 proc. ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki. Może się jednak zdarzyć, że określenie beneficjenta rzeczywistego, kierując się wskazanymi kryteriami, nie będzie możliwe. Wtedy należy zgłosić do CRBR osobę lub osoby zajmujące wyższe stanowiska kierownicze. Mogą być to np. członkowie zarządu.Koniec czasu na wpis do CRBR

Zgłoszenia beneficjenta rzeczywistego dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji spółki – czyli w praktyce zarząd (w spółce kapitałowej) lub wspólnik (w spółce osobowej).

W znacznej większości przypadków będzie to po prostu przepisanie danych z KRS do rejestru, który znajduje się na stronie: https://www.podatki.gov.pl/crbr/ , gdzie wybieramy opcję „Utwórz zgłoszenie” i po wypełnieniu całego formularza podpisujemy go profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysyłamy.

Zwracam uwagę na jedną rzecz, a mianowicie osoba dokonująca wpisu musi pamiętać, by utworzyć osobny profil „Dodaj Beneficjenta/Reprezentanta” dla każdej osoby.

Rozliczanie Czasu Pracy
Rozliczanie Czasu Pracy
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
zapraszamy do naszego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego

"OSPTD Transportowcy PL"

gdzie posiadamy wiele udogodnień i rozwiązań
dla firm transportowych
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Jako
OSPTD Transportowcy PL

jesteśmy również na Facebook'u
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
previous arrow
next arrow
Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki