Windykacja należności- na czym polega i jak przebiega? - Kancelaria Transportowa LegalTruck

Windykacja należności- na czym polega i jak przebiega?

Konieczność odzyskania należnej płatności, w szczególności od wieloletniego klienta, może być kłopotliwe. Nie można jednak lekceważyć niezapłaconych faktur czy innych zaległości finansowych. Choć windykacja kojarzy się raczej negatywnie to może być przeprowadzona bez uszczerbku dla relacji z kontrahentem. Dlatego chcemy przybliżyć temat windykacji, wyjaśnić czym jest, jak przebiega i jakie metody pracy uwzględnia.

Czym jest windykacja?

Windykacja bardzo często kojarzy nam się negatywnie, choć zupełnie niepotrzebnie. Określenie budzi nieprzyjemne skojarzenia i najczęściej wydaje nam się, że po sięgnięciu po to narzędzie stracimy klienta, kontrahenta czy popsujemy relacje z nim? Jest to jednak błędne rozumowanie. Windykacja może zostać przeprowadzona w taki sposób, że nie zrealizuje się żadna z tych obaw a pieniądze zostaną odzyskane bez naruszenia dobrych relacji pomiędzy firmami. 

Potwierdzeniem tej tezy są dane wiodących biur informacji gospodarczej w Polsce. Według tych danych tak osoby prywatne, jak i firmy zdecydowanie zbyt rzadko decydują się na zastosowanie windykacji. Świadczy o tym szacunkowa liczba 2,8 miliona dłużników zalegających ze spłatą swoich zobowiązań. Z reguły zaległości te dotyczą rachunków i faktur, ale oprócz tego windykacja bywa konieczna w przypadku opóźnień w spłacie rat kredytów gotówkowych czy hipotecznych.

W takim razie, czym dokładnie jest windykacja? Jest to szereg czynności, które wierzyciel, bądź reprezentujące go osoby, może podjąć wobec dłużnika w celu odzyskania swojej należności. Głównym celem windykacji jest możliwie jak najszybsze odzyskanie długu. Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę windykacji i odzyskiwania długów, zarówno w kraju jak i zagranicą.

Polubowne odzyskiwanie należności

Przeprowadzając windykację, niezależnie od tego czy wierzyciel robi to samodzielnie, czy zleca te zadania kancelarii prawniczej, powinien postępować w myśl przepisów prawa. Te z kolei dokładnie opisują katalog działań, które można podjąć w celu odzyskania zaległej płatności. Doskonałym pomysłem jest zlecenie wszystkich działań windykacyjnych prawnikom specjalizujących się w czynnościach tego typu. Znacząco ułatwi to cały proces, może przyczynić się do jego przyspieszenia a dodatkowo daje pewność całkowitej legalności i zgodności z prawem wszystkich podjętych działań. 

Mówiąc o windykacji, a także zlecając ją kancelarii prawnej, warto w pierwszej kolejności podjąć próby polubownego odzyskania należności od dłużnika. Działania te mieszczą się w zakresie definicji miękkiej windykacji. Pierwszymi czynnościami jakie są podejmowane jest wysyłanie pism ponaglających i przypominających o minionym terminie zapłaty należności. Oprócz tego dopuszczalne jest nawoływanie do zapłaty zobowiązania, nie tylko przy pomocy pism, ale także e-maili, SMS-ów czy drogą telefoniczną. W dalszej kolejności, jeżeli wcześniejsze działania nie przyniosą efektu, wierzyciel może przekazać informacje o niezapłaconej należności do rejestru dłużników, który jest prowadzony przez Biuro Informacji Gospodarczej. Najczęściej już te kroki pozwalają skutecznie odzyskać należność od dłużnika. Z reguły nie prowadzą one także do zerwania relacji biznesowych czy porzucenia współpracy. Jeśli jednak miękka windykacja nie poskutkuje, możliwe jest przejście do twardej windykacji i zastosowanie bardziej radykalnych metod.

Co zrobić gdy polubowne metody zawiodły?

Bywa jednak, że polubowne metody windykacyjne nie przynoszą oczekiwanych efektów. Jest to moment aby przejść do tzw. twardej windykacji. Uznawana jest ona za bardziej radykalną i zdecydowaną metodę odzyskiwania należności i egzekwowania płatności od dłużników. Jednocześnie działania w obrębie twardej windykacji wciąż są całkowicie zgodne z prawem o ile zostały prawidłowo przeprowadzone, a windykator lub wierzyciel zastosuje postępowanie prawne określone przez kodeks.

Bardziej radykalne czy zdecydowane metody odzyskiwania długów powinny być stosowane dopiero po wcześniejszym wyczerpaniu katalogu działań miękkiej windykacji, czyli ponagleń i upomnień. W ramach twardej windykacji można zacząć od nałożenia kar czy opłat, które obciążą dłużnika dodatkową odpowiedzialnością finansową za opieszałość w uregulowaniu długu. Jedną z ostatecznych sankcji jest obciążenie kosztami postępowania sądowego, które może zostać wytoczone przeciwko dłużnikowi. Inną dozwoloną praktyką, która również może okazać się bolesna dla dłużnika, jest opublikowanie informacji o długach na stronach giełd wierzytelności oraz zgłoszenie dłużnika do branżowych informatorów. Przyczynia się to do spadku zaufania względem firmy w całej branży oraz psuje opinię w oczach potencjalnych klientów, kontrahentów czy współpracowników a tym samym zmniejsza zainteresowanie współpracą. Dozwolone jest również wpisanie dłużnika do dokumentów rejestrowych w branży bankowej i rejestru dłużników. Z reguły postępowanie tego typu jest wystarczające do odzyskania należności ze strony dłużnika i zakończenie windykacji.

Jak przebiega proces windykacji?

Proces windykacji należności można podzielić na kilka etapów z racji tego, że jest to proces dość złożony. Warto więc posiłkować się wsparciem kancelarii prawnej specjalizującej się w windykacjach sądowych i pozasądowych. Nasza kancelaria oferuje pomoc tego typu zarówno w kraju jak i za granicą. Kolejne kroki podejmowane w ramach działań windykacyjnych charakteryzują się stopniowym zwiększaniem ich dotkliwości, rozpoczynając od możliwie najbardziej łagodnych i polubownych form odzyskania długu.

  1. Wszystko zaczyna się od powstania zobowiązania. Dochodzi do tego kiedy kontrahent spóźnia się z zapłatą należności, czyli przekracza wyznaczony mu, umowny termin do zapłaty. Może to być np. zaległość powstała w postaci niezapłaconej faktury. Z reguły, o ile nie narusza to interesu żadnej ze stron, nie podejmuje się żadnych radykalnych działań jeszcze przez kolejne 30-60 dni. Jednak jest to termin bardziej umowny, nie mający żadnej podstawy prawnej. W niektórych przypadkach, np. gdy zaległość narusza interes wierzyciela lub naraża go na dalsze straty, działania windykacyjne wszczyna się już po upływie 14 dni od przekroczenia umownego terminu zapłaty.
  2. Kiedy już zdecydujemy się upomnieć o swoją należność przystępuje się do rozpoczęcia postępowania windykacyjnego. Jak już mówiliśmy wcześniej, na początku wdraża się działania z obrębu polubownej windykacji, czyli wysyłanie upomnień i wezwań do zapłaty, np. listownie, mailowo, SMS-owo, czy też stosowanie wezwań telefonicznych. Etapu tego w żadnym wypadku nie można pominąć. Jest to ważne w kontekście dalszych kroków. W razie jeśli dojdzie do przeniesienia sprawy na grunt sądowy to aby możliwe było złożenie wniosku w sądzie, wymagane jest udowodnienie i udokumentowanie próby polubownego rozwiązania sporu z dłużnikiem.

  3. Jeśli windykacja polubowna nie przyniesie oczekiwanego efektu, kolejnym krokiem i możliwością jest rozpoczęcie postępowania sądowego. W tym momencie dochodzi do skierowania sprawy na drogę sądową co odbywa się poprzez złożenie przez wierzyciela pozwu o zapłatę.
  4. W dalszej kolejności, w ramach procesu windykacyjnego, wierzyciel może rozpocząć postępowanie klauzulowe. Proces służy uzyskaniu klauzuli wykonalności, czyli sądowego nakazu zapłaty. Dzieje się to, gdy po wydaniu przez sąd nakazu zapłaty, dłużnik nie wniesie sprzeciwu w ustawowym terminie.
  5. Jednym z ostatnich kroków jakie znajdują się na liście postępowań windykacyjnych jest postępowanie egzekucyjne. Jest to nie tylko ostateczny, ale również najmniej przyjemny krok. Czynnościami w zakresie egzekucji długu zajmuje się komornik i może on rozpocząć swoje działania gdy do biura komornika wpłynie wniosek o rozpoczęcie egzekucji, razem ze szczegółowym opisem działań, jakie należy podjąć. Oczywiście niezbędny jest wyrok sądu w tej sprawie wraz z klauzulą wykonalności.

Ostatecznie wszystkie te działania mają doprowadzić do odzyskania należności, która powstała w wyniku zaniechania płatności. Niezależnie od tego jak duża jest kwota zadłużenia, warto skorzystać z pomocy kancelarii prawnej specjalizującej się w windykacjach. Prawnicy i radcy prawni zadbają oni o dopełnienie wszystkich formalności, przeprowadzenie czynności windykacyjnych zgodnie z prawem a przede wszystkim w sposób skuteczny i efektywny. Jest to rozwiązanie bardzo wygodne i jednocześnie pozwalające przyspieszyć cały proces odzyskiwania należności.

 

Rozliczanie Czasu Pracy
Rozliczanie Czasu Pracy
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
zapraszamy do naszego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego

"OSPTD Transportowcy PL"

gdzie posiadamy wiele udogodnień i rozwiązań
dla firm transportowych
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Jako
OSPTD Transportowcy PL

jesteśmy również na Facebook'u
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
previous arrow
next arrow
Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki