Ważne zmiany w pracy kierowców od 2 września - Kancelaria Transportowa LegalTruck

Ważne zmiany w pracy kierowców od 2 września

Od 2 września w Hiszpanii zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące załadunku i rozładunku pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony. Wpłynie to na pracę kierowców tych pojazdów i sposób realizacji zamówień oraz dostaw. Co to oznacza w praktyce?

Na czym polegają nowe przepisy?

Nowe regulacje zostały wprowadzone przepisami ustawy dotyczącej organizacji transportu lądowego (LOTT). Odnoszą się bezpośrednio do kierowców pojazdów ciężarowych o masie przekraczającej 7,5 tony wykonujących transport na terenie Hiszpanii. Zgodnie z nowymi przepisami kierowcom wspomnianych pojazdów ciężarowych zakazuje się uczestniczenia w operacjach załadunku i rozładunku samych towarów i środków zabezpieczających oraz opakowań. Oznacza to więc, że zakaz ten dotyczy załadunku i rozładunku zarówno palet i kontenerów jak i klatek czy wsporników oraz innych elementów i środków zabezpieczających.

Kogo dotyczy zakaz załadunku i rozładunku?

Zakaz ten dotyczy nie tylko kierowców firm zagranicznych realizujących transport na terenie Hiszpanii. Obejmie on również samozatrudnionych i zatrudnionych w firmach transportowych a więc wszystkich kierowców wykonujących transport w Hiszpanii. Uwzględniono jednak pewne wyjątki od tego zakazu. Nie dotyczy on więc:

  • transportu w ramach przeprowadzek i przechowywania mebli,
  • transportu towarów sypkich pojazdami wyposażonymi w wywrotkę lub dźwig,
  • transportu w pojazdach cysternach,
  • transportu pojazdami pomocy drogowej,
  • transportu żywych zwierząt,
  • transportu ładunków drobnicowych (dotyczy transportu między centrum dystrybucji a punktem sprzedaży. Również w przypadku usług kurierskich i innych podobnych, które obejmują odbiór lub dystrybucję przesyłek towarowych składających się z niewielkiej liczby paczek),
  • inne wyjątki ustawowe zostały określone szczegółowo w przepisach regulujących niektóre rodzaje transportu.

Czy można obejść zakaz załadunku i rozładunku?

Szukanie rozwiązań alternatywnych jest niewątpliwą specjalnością naszego narodu. Dlatego też wysunięto już propozycję zawierania oddzielnej umowy z kierowcą na załadunek i rozładunek przewożonych towarów. Okazuje się jednak, że ustawodawca przewidział taką ewentualność. Wykonywanie zadań rozładunku i załadunku przez kierowcę jest niemożliwe niezależnie od innych zawartych umów.

Zupełnie inną możliwością jest sytuacja, w której przewoźnik bierze odpowiedzialność za załadunek i/lub rozładunek towaru. Jednak wtedy wymagane jest zapewnienie przez przewoźnika dodatkowego personelu, innego niż kierowca. Natomiast umowa powinna być uzgodniona i sporządzona w formie pisemnej jeszcze przed oddaniem pojazdu do załadunku. Obowiązkowa jest również dopłata do kosztów transportu w takiej sytuacji także musi zostać to ujęte na osobnej pozycji na fakturze. W przypadku nie spełnienia tych warunków i niesformalizowania umowy na piśnie, w świetle przepisów uważa się ją za nieważną.

Co grozi za złamanie nowych przepisów?

Co jednak się stanie jeśli zakaz załadunku lub rozładunku przez kierowcę zostanie złamany? Odpowiedzialność za złamanie przepisów ponosi zarówno firma transportowa jak i wszyscy inni uczestnicy zlecenia transportowego. Może zostać nałożona grzywna. Wykroczenie to może być ukarane mandatem w wysokości od 4001 do 6000 euro.

 

Rozliczanie Czasu Pracy
Rozliczanie Czasu Pracy
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
zapraszamy do naszego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego

"OSPTD Transportowcy PL"

gdzie posiadamy wiele udogodnień i rozwiązań
dla firm transportowych
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Jako
OSPTD Transportowcy PL

jesteśmy również na Facebook'u
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
previous arrow
next arrow
Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki