Punkty karne już nie na dwa lata. Czy dla wszystkich? - Kancelaria Transportowa LegalTruck

Punkty karne już nie na dwa lata. Czy dla wszystkich?

Nie dalej jak rok temu kierowcy w całej Polsce żyli zmianą regulacji, która zaostrzyła przepisy drogowe. Modyfikacje te dotyczyły przede wszystkim wysokości mandatów, zwiększenia liczby punktów karnych przyznawanych za konkretne wykroczenia oraz wydłużyła termin ważności przyznanych punktów karnych z roku do dwóch lat. Nowelizacja ta była bardzo szeroko krytykowana w wielu kręgach choć nie brakowało również jej zwolenników. Teraz doczekaliśmy się swego rodzaju złagodzenia tych przepisów.

Nowe przepisy dotyczące punktów karnych- od kiedy?

Doczekaliśmy się kolejnej zmiany przepisów dotyczących nakładania oraz kasowania punktów karnych, która miała miejsce 17 września 2023. Modyfikacje wprowadzone w tym zakresie dokładnie rok temu dotyczyły przede wszystkim taryfikatora punktów karnych za poszczególne wykroczenia a także terminu ważności punktów karnych, czyli zasad ich kasowania. Tak wprowadzone zmiany, w połączeniu z brakiem kursów redukujących liczbę zgromadzonych punktów karnych, spowodowały, że utrata prawa jazdy stała się dużo bardziej prawdopodobna. Wrześniowa nowelizacja łagodzi nieco te zasady więc można przyjąć, że ryzyko utraty uprawnień stało się nieco mniejsze.

Nowe zasady ważności punktów karnych- czego dotyczy nowelizacja?

Jedną z najważniejszych zmian jakie weszły w życie od dnia 17 września 2023 roku jest okres ważności punktów karnych. Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie punkty karne nałożone po 17 września 2023 roku będą pozostawały na koncie kierowcy przez 12 miesięcy, a więc już nie przez dwa lata a jedynie przez rok. Czas ten liczony będzie od momentu opłacenia mandatu.

Trzeba jednak pamiętać, że w znowelizowanym rozporządzeniu nie ma żadnego zapisu, który spowodowałby skrócenie ważności punktów karnych nałożonych w przeszłości. Chodzi tu przede wszystkim o punkty karne, które kierowcy otrzymali przed 17 września 2023 roku. Tym samym punkty utrzymane przez ostatni rok, zgodnie z ówcześnie obowiązującymi przepisami stracą swoją ważność dopiero po upływie 24 miesięcy od dnia opłacenia mandatu. Jednak czy na pewno?

Co z punktami karnymi za stare mandaty- kiedy punkty karne stracą ważność?

Co do kwestii, po jakim czasie kasują się punkty za mandaty nałożone przed 17 września 2023 roku, nie ma całkowitej jasności. Z jednej strony należy pamiętać o zasadzie nie działania prawa wstecz. Z drugiej jednak strony, specjaliści zwracają uwagę na mechanizm działania nowelizacji. Informacja o kasowaniu punktów karnych po roku nie została dopisana do wcześniejszych przepisów. Tym samym nie pozostawiono obu zapisów (o punktach karnych ważnych 24 miesiące oraz 12 miesięcy w zależności od daty ich otrzymania) co mogłoby sugerować jakiś okres przejściowy. Zamiast tego z rozporządzenia całkowicie wykreślono zapis o tym, że informacje o otrzymanej liczbie punktów zgromadzone w centralnej ewidencji kierowców usuwa się po 2 latach, pozostawiając jedynie informacje o rocznym okresie ich ważności.

Trzeba jednak pamiętać, że nie ma co do tego całkowitej jasności. W rzeczywistości, ile głów, tyle interpretacji. Należy więc zachować ostrożność w szafowaniu wyrokami co do ważności punktów karnych przyznanych przed 17 września 2023 roku. Jak wiemy ustawodawca już nie raz zaskakiwał nas w ostatecznym interpretowaniu rozporządzeń i warto mieć to na uwadze.

Nie tylko punkty karne, czyli powrót kursów reedukacyjnych

Znowelizowane rozporządzenie to nie tylko skrócenie okresu ważności punktów karnych ale również wielki powrót, od dawna wyczekiwanych, kursów reedukacyjnych. Kierowcy doskonale znają już te kursy z przeszłości. Pozwalały one na zmniejszenie liczby punktów znajdujących się na koncie kierujących pojazdami. Od 17 września 2023 roku ponownie możliwe będzie zapisywane się na szkolenia reedukacyjne. Udział w szkoleniu będzie możliwy maksymalnie raz na 6 miesięcy i pozwoli na jednorazowe „skasowanie” 6 punktów karnych. Trzeba jednak pamiętać o pewnym haczyku. W przepisach zastrzeżono wyraźnie, że z kursu reedukacyjnego nie będą mogli skorzystać kierowcy posiadający na swoim koncie komplet, a więc 24, punktów karnych lub więcej. Tym samym szkolenie jest kierowane wyłącznie do osób, które nie straciły jeszcze uprawnień do kierowania pojazdami w wyniku przekroczenia limitu dozwolonych punktów karnych. Oprócz tego z kursu reedukacyjnego nie mogą korzystać kierowcy w pierwszych 12 miesiącach od otrzymania uprawnień do jazdy.

Nie ustalono odgórnie ceny za kursy reedukacyjne. Koszt ma być określany indywidualnie przez WORD-y, bez ogólnokrajowej standaryzacji. Może to więc doprowadzić do sytuacji, w której w każdym województwie cena za szkolenie będzie inna. Niemniej jednak pojawiły się już pewne spekulacje na ten temat. Specjaliści spodziewają się tutaj kwot rzędu 1000 zł.

Jak będzie wyglądać kurs reedukacyjny po nowemu? Z zapowiedzi wynika, że będzie to 8 godzin teorii z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym. A także zajęcia praktyczne z hamowania awaryjnego. Całe szkolenie będzie odbywać się stacjonarnie, bez możliwości przejścia na formę zdalną a udział we wszystkich zajęciach będzie obowiązkowy.

 

Rozliczanie Czasu Pracy
Rozliczanie Czasu Pracy
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
zapraszamy do naszego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego

"OSPTD Transportowcy PL"

gdzie posiadamy wiele udogodnień i rozwiązań
dla firm transportowych
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Jako
OSPTD Transportowcy PL

jesteśmy również na Facebook'u
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
previous arrow
next arrow
Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki