Płaca minimalna we Francji - Kancelaria Transportowa LegalTruck

Płaca minimalna we Francji

Płaca minimalna we Francji wzrosła od początku 2021 roku,

choć oficjalnie na stronach pojawiła się dopiero w kwietniu. Zmiana ta jest związana ze zmianami w układzie zbiorowym, który wszedł w życie 1 kwietnia. Właśnie od tej daty obowiązują nowe stawki w transporcie rzeczy dla grupy wysoko wykwalifikowanych kierowców pojazdów ciężarowych.

Płaca minimalna we Francji

Poniżej tabela pokazująca nowe stawki w zależności od grupy w jakiej znajduje się kierowca. Istotna zmiana, którą można zauważyć jest w grupie 7 dla współczynnika 150M. Współczynnik ten odpowiada za wysoce wykwalifikowanych kierowców pojazdów ciężarowych (oraz spędzających powyżej 7 dni poza krajem siedziby firmy).

Co również ważne dla znacznej grupy klientów, w przypadków przewozów do 3,5 tony (tzw. BUSów) nic się w tym temacie nie zmienia z 1 kwietnia 2021 roku.

Minimalne stawki godzinowe dla kierowców ciężarówek we Francji

GrupaWspółczynnikOpisStawka godzinowa brutto w EUR
nowozatrudnionypo 2 latach* stażu pracypo 5 latach* stażu pracypo 10 latach* stażu pracypo 15 latach* stażu pracy
3 bis118MKierowcy pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony10,2510,4610,6610,8711,07
4120MKierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 11 ton10,2510,4610,6610,8711,07
5128MKierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej od 11 do 19 ton10,2510,4610,6610,8711,07
6138MKierowcy pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 19 ton (spędzający poniżej 7 dni poza krajem siedziby firmy)10,2510,4610,6610,8711,07
7150MWysoce wykwalifikowani kierowcy pojazdów ciężarowych (oraz spędzający powyżej 7 dni poza krajem siedziby firmy)10,4910,7010,9011,1211,33
8138VKierowca autobusu – Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie autobusu, pomaga konduktorowi, także w zakresie obsługi przewożonych przesyłek10,7210,9311,1511,3611,57
9140VKierowca autobusu pełniący także obowiązki konduktora / Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie autobusu oraz pobieranie opłat za przewóz pasażerów, bagażu i przesyłek10,8011,0111,2311,4411,66
9 bis145VKierowca autokaru turystycznego / Pracownik dysponujący co najmniej dwuletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia autokaru i spełniający wszystkie wymogi dotyczące stanowisk pracy nr 8 lub 911,0211,2411,4611,6811,90
10150VKierowca dużego autokaru turystycznego / Pracownik odpowiedzialny za prowadzenie luksusowego autokaru liczącego co najmniej 32 fotele, pracujący na długich trasach turystycznych, czyli liczących co najmniej 5 dni11,2911,5111,7411,9612,19

Ważne jest również to, że w zależności od lat stażu u obecnego pracodawcy, kierowcą przysługują dodatki procentowe w/w stawek.

! W przypadku kiedy ktoś już zrobił delegację po starej stawce nie ma potrzeby zmieniać owej stawki, gdyż ważniejsze jest to co się wypłaca niż to co się deklaruje – bo trzeba pamiętać, że na zgłoszeniu ta wartość to wartość deklarowana wynagrodzenia godzinowego dla kierowcy.

Rozliczanie Czasu Pracy
Rozliczanie Czasu Pracy
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
zapraszamy do naszego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego

"OSPTD Transportowcy PL"

gdzie posiadamy wiele udogodnień i rozwiązań
dla firm transportowych
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Jako
OSPTD Transportowcy PL

jesteśmy również na Facebook'u
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
previous arrow
next arrow
Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki