Pakiet Mobilności - wyjaśnienie - Kancelaria Transportowa LegalTruck

Pakiet Mobilności – wyjaśnienie

Pakiet Mobilności – wyjaśnienie właśnie wchodzących w życie zasad.

8 kwietnia br. odbyło się głosowanie nad Pakietem Mobilności, które to zakończył się przegłosowaniem wejścia w życie Pakietu bez poprawek. To znaczy, że wchodzimy w inną rzeczywistość prawną, ale nie wszystko na raz …

– druga połowa 2020 r. wchodzą nowe przepisy rozporządzenia 561/2006 oraz 165/2014. W 20 dni po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W zależności od szybkości publikacji może to być sierpień lub początek września 2020r.,

– przewidywane pierwsze półrocze 2022r. w zakresie LEX SPECIALIS (delegowanie), czyli 18 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów,

– przewidywane pierwsze półrocze 2022r. w zakresie przepisów rozporządzeń 1071/2009 i 1072/2009, czyli 18 miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów.

 

 

Dzisiaj skupimy się tylko na zmianach związanych z rozporządzeniami 561/2006 oraz 165/2014.

Zmiany w rozporządzeniu 561/2006 (druga połowa 2020r.)

#Obowiązek powrotu kierowcy co 4 lub 3 tygodnie

W praktyce oznacza, że przewoźnik ma umożliwić powrót kierowcy do centrum operacyjnego w państwie członkowskim siedziby pracodawcy lub do miejsca zamieszkania kierowcy w okresie czterech kolejnych tygodni. Jednak musi to zrobić w taki sposób, aby odbył on przynajmniej jeden regularny tygodniowy okres odpoczynku.

W przepisach jest wyjątek, który mówi o tym, że jeżeli kierowca odbył dwa kolejne skrócone tygodniowe okresy odpoczynku firma zatrudniająca kierowcę zobowiązana jest na taką organizację pracę tego kierowcy, by mógł on wrócić jeszcze przed rozpoczęciem regularnego tygodniowego okresu odpoczynku trwającego ponad 45 godzin wykorzystywanego jako rekompensata.

Pakiet Mobilności - wyjaśnienie
Pakiet Mobilności

#Odpoczynek regularny tygodniowy tylko poza pojazdem

Oczywiście przepis ten nie jest nowością a tylko w pewien sposób doprecyzowanie zapisów, które już istnieją. Regularny tygodniowy okres odpoczynku oraz każdy tygodniowy odpoczynek trwający ponad 45 godzin wykorzystywany jako rekompensata nie może odbywać się w pojeździe.
Wszelkie koszty związane z zakwaterowaniem poza pojazdem pokrywa pracodawca.

#Wydłużenie godzin jazdy (zmiana związana z art.12)

W rezultacie końcowym oznacza możliwość wydłużenia dziennego lub tygodniowego czasu jazdy o 1 godzinę lub o 2 godziny (pod warunkiem odbioru 30 min przerwy). Uważam i jest to również opisane, że wydłużenie to ma na celu dotarcie do bazy przedsiębiorstwa lub miejsca zamieszkania kierowcy. Ma się to odbyć w związku z koniecznością odbioru regularnego odpoczynku tygodniowego (45 godz.). Rekompensata za ten czas musi jednak być odebrana jednorazowo przed końcem 3 tygodnia, następującego po tygodniu, w którym nastąpiło wydłużenie godzin jazdy.

Pakiet Mobilności - wyjaśnienie
Pakiet Mobilności

 

#Załoga dwu-osobowa

W celu doprecyzowania mówimy tutaj załodze kilkuosobowej gdzie kierowca może wykorzystać przerwę trwającą 45 minut w pojeździe kierowanym przez innego kierowcę. Jest jednak warunek, że kierowca, który ma przerwę, nie jest zaangażowany w pomoc kierowcy prowadzącemu pojazd. Zauważmy, że jest to potwierdzenie praktyki, która cały czas jest stosowana.

 

Zmiany w rozporządzeniu 165/2014 (przepis od 31 grudnia 2024r.)

#Kontrola drogowa do 56 dni wstecz

Oznacza to w praktyce w przypadku kontroli nakaz przedstawienia wszystkich zapisów odręcznych oraz cyfrowych za dzień kontroli oraz 56 dni wstecz.

 

Muszę z przykrością stwierdzić, że w Pakiecie Mobilności zostały odrzucone wszystkie korzystne dla Polski poprawki – więcej o tym można przeczytać np. na stronach radia ZET – tutaj

Zapraszam również do zapoznania się z moim artykułem na łamach miesięcznika TSLbiznes, gdzie objaśniałem ewentualne zmiany, które miały wejść do Pakietu Mobilności w ramach komisji TRAN -> Link do artykułu

Autor: Jarosław Bokiewicz

Rozliczanie Czasu Pracy
Rozliczanie Czasu Pracy
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
zapraszamy do naszego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego

"OSPTD Transportowcy PL"

gdzie posiadamy wiele udogodnień i rozwiązań
dla firm transportowych
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Jako
OSPTD Transportowcy PL

jesteśmy również na Facebook'u
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
previous arrow
next arrow

Dodaj komentarz

Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki