Nowy JPK_VAT - Kancelaria Transportowa LEGALTRUCK

Nowy JPK_VAT

Nowy JPK_VAT z deklaracją – aktualizacja na 1.10.2020 roku

Na podstawie art. 99 ust. 11b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) zwanej „ustawa o VAT”, deklaracje VAT składa się wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej do 25 dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu (lub kwartale – w przypadku deklaracji kwartalnych).

Jednocześnie w myśl art. 99 ust. 11c ustawy deklaracje podatkowe, o których mowa w art. 99 ust. 1-3,  są składane zgodnie ze wzorem dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 364 za zm.), który obejmuje deklaracje i ewidencję, o której mowa w art. 109 ust. 3.
Dokument elektroniczny, o którym mowa jest przesyłany w sposób określony w przepisach wydawanych na podstawie art. 193a § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podstawowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325 ze zm.) i zgodnie z wymaganiami określonymi z tych przepisach.

 

Nowy JPK_VAT

Proszę pamiętać, że już od rozliczenia za październik 2020 r. (lub czwarty kwartał 2020 r. – w przypadku rozliczeń kwartalnych) wszyscy podatnicy VAT muszą składać nowy JPK_VAT obejmujący część deklaracyjną i ewidencyjną.

JPK_VAT z deklaracją zawiera:

  • zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres,
  • pozycje z dotychczasowej deklaracji VAT-7 / VAT-7K,
  • dodatkowe dane, które są potrzebne do analizy poprawności rozliczenia.

Nie dotyczy on natomiast skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), a także pozostałych deklaracji podatkowych, do których mają zastosowanie dotychczasowe przepisy (np. VAT-8, VAT-9M, VAT-10, VAT-14)

Jeśli jesteście zainteresowani tematem odsyłam do wydawnictwa GOFIN gdzie bardzo dokładnie w formie poradnika został temat przedstawiony, lub do kontaktu z nami.


Rozliczanie Czasu Pracy
Rozliczanie Czasu Pracy
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
zapraszamy do naszego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego

"OSPTD Transportowcy PL"

gdzie posiadamy wiele udogodnień i rozwiązań
dla firm transportowych
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Jako
OSPTD Transportowcy PL

jesteśmy również na Facebook'u
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
previous arrow
next arrow
Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki