Nowelizacja ustawy o egzekucji administracyjnej utrudni unikania podatków - Kancelaria Transportowa LegalTruck

Nowelizacja ustawy o egzekucji administracyjnej utrudni unikania podatków

Procedowana przez Sejm, w ostatnich tygodniach, ustawa dotycząca egzekucji administracyjnej wpłynie nie tylko na pracowników. Zapisy ustawy wprowadzają zmiany, które dotkną również rozliczeń VAT od transakcji zagranicznych. Wpłynie to bezpośrednio na podatników, którzy dotychczas skutecznie unikali płacenia podatków oraz na wiele innych kwestii związanych z należnościami na rzecz fiskusa. Ustawa została przekazana do Senatu, jednak jej wejście w życie spowoduje uproszczenie drogi do utraty ulg i możliwości płacenia zaległych danin w ratach.

Zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wcale nie kosmetyczne

Pisaliśmy już o zmianach jakie wprowadzane są w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw. Z uzasadnienia zmian wynika, że mają one na celu usprawnienie działań dotyczących wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej a także zwiększenia jej efektywności. Jednak po bliższej analizie ustawy można zauważyć, że zmiany spowodują także wprowadzenie rozwiązań, mających umożliwić przymusowe dochodzenie należności związanych z podatkiem VAT, który jest rozliczany w procedurach szczególnych. I choć sama nowelizacja obejmuje zaledwie 30 stron to jej uzasadnienie ma objętość aż 78 stron. Ciężko więc powiedzieć, że zmiany są jedynie kosmetyczne.

Po co zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym?

Pomysłodawcy i twórcy projektu nowelizacji ustawy zaznaczają, że wprowadzenie zmian w przepisach ma doprowadzić przede wszystkim do usprawnienia wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększenia jej efektywności. Nieco mniej mówi się jednak o proponowanych rozwiązaniach, które obejmą egzekucję VAT-u w specjalnej procedurze zagranicznej. Strona rządowa utrzymuje jednak, że zmiany mają na celu uproszczenia postępowania administracyjnego. Jednak chyba najważniejszą przesłanką jest możliwość zwiększenia dochodów budżetu państwa. Choć oficjalnie zmiany tłumaczone są chęcią działania dla dobra wierzycieli i dłużników.

Nowe zasady spłaty zaległości podatkowych

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w niektórych szczególnych przypadkach możliwe jest rozłożenie na raty podatku lub zaległości podatkowej. Dochodzi to poprzez wydanie decyzji przez organ podatkowy. W dokumencie tym zostaje określony termin spłaty i wysokość rat. Gdy nie dochodzi do płatności trzech kolejnych rat decyzja, z mocy prawa, wygasa.

Wejście w życie nowelizacji ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, w myśl nowego  art. 67da par. 2 ordynacji podatkowej, wprowadzi zmiany w tym zakresie. Będzie to oznaczało, że wygaśnięcie wspomnianej decyzji o rozłożeniu zaległości podatkowej na raty nastąpi w momencie niedotrzymania terminu płatności trzech rat, które wcale niekoniecznie muszą następować kolejno po sobie. A więc utrata przywileju spłaty podatku w ratach będzie dużo prostsza. Mimo to należy zauważyć, że dzięki takiej zmianie ukrócony zostanie proceder niepłacenia wielu rat, nienastępujących bezpośrednio po sobie. Postępowanie takie dotychczas nie prowadziło do wygaśnięcia układu ratalnego choć jednocześnie nie był on realizowany zgodnie z założeniem.

Co się stanie kiedy wydana wcześniej decyzja o rozłożeniu podatku na raty wygaśnie? Podatnik będzie zmuszony do uregulowania wszystkich niezapłaconych dotychczas podatków, od razu. A jeśli tego nie zrobi? W takiej sytuacji urząd będzie mógł zablokować konta bankowe podatnika i ściągnąć wszelkie zaległości na drodze egzekucji.

Zmiany również w egzekucji zaległego VAT-u

Zmianami objęte zostaną również egzekucje podatku VAT od podmiotów zagranicznych. Odbywać się to będzie w ramach unijnych procedur szczególnych, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) nr 282/2011 z 15 marca 2011 r. ustanawiającym środki wykonawcze do dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Ustawa nakłada obowiązek dodania nowego tytułu egzekucyjnego- deklaracji VAT składanych w związku z rozliczaniem VAT w procedurach szczególnych. Dlaczego to istotna zmiana? Ponieważ usprawni i przyspieszy dochodzenie należności od dłużników oraz podatników, którzy nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby na terenie Polski, a które złożyły deklarację w innym państwie członkowskim. W założeniu nowe przepisy mają ułatwić wykonywanie obowiązków w podatku od wartości dodanej od transakcji podmiotów mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium innego państwa niż państwo konsumpcji, gdzie są obowiązane do zapłaty tego podatku.

Choć założenie wszystkich zmian w ustawie jest słuszne- ułatwienie dochodzenia należności od dłużników- to jednak mnoży dokumenty i obowiązki dokumentacyjne. Dlatego należy dobrze przygotować się do zmian, które wprowadzi nowelizacja ustawy  o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.

 

Rozliczanie Czasu Pracy
Rozliczanie Czasu Pracy
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
zapraszamy do naszego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego

"OSPTD Transportowcy PL"

gdzie posiadamy wiele udogodnień i rozwiązań
dla firm transportowych
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Jako
OSPTD Transportowcy PL

jesteśmy również na Facebook'u
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
previous arrow
next arrow
Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki