Nowe uprawnienia Straży - Kancelaria Transportowa LegalTruck

Nowe uprawnienia Straży

Nowe uprawnienia Straży miejskiej(gminnej) – kolejne obowiązki…

Jeszcze w listopadzie 2020 roku pod głosowanie sejmu weszła nowelizacja ustawy o drogach publicznych oraz zmiany w niektórych innych ustawach, których autorem był Minister Infrastruktury. Głosowanie się odbyło i powyższe projekty ustaw zostały przyjęte przez Sejm.

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw jest datowana na 18 grudnia 2020 roku, a została podpisana przez Prezydenta RP 28 grudnia 2020 roku.

Nowelizacja ustawy wprowadza kilka istotnych zmian, podyktowanych głównie dopasowanie przepisów unijnych do krajowych.

Zmiany, które rzucają się w oko po przeczytaniu nowelizacji to przede wszystkim art.41 gdzie w pkt. 1 czytamy

(…)Po drogach publicznych dopuszcza się ruch pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t, z uwzględnieniem art. 41a ust. 1 oraz z wyjątkiem określonym w art. 41b ust. 1.

oraz pkt. 2 gdzie czytamy

(…)Dopuszcza się wprowadzenie albo ustanowienie zakazu ruchu pojazdów o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej powyżej 10 t albo powyżej 8 t…

i na koniec pkt. 41c, gdzie do grona służb uprawnionych do kontroli dochodzą również nowe uprawnienia Straży miejskiej(gminnej). Oczywiście są nowe kary, które oscylują od 3 000 zł do 12 000 zł w zależności od przekroczenia dopuszczalnej wartości nacisku na oś.

Zastanawiając się nad ową nowelizacją, można by na tym skończyć, to znaczy – mamy nowelizację, możliwości ustawienia ograniczeń a co za tym idzie możliwość karania a do tego ilość służb któreNowe uprawnienia Straży miejskiej(gminnej) to mogą robić się zwiększyła. Można powiedzieć, że to kolejna pomoc dla naszego transportu. Ale zastanawiając się głębiej nad problemem doszła mnie poniższa refleksja, którą chciałbym się podzielić.

Kiedy Strażnik miejski (gminny) może zastosować ową nowelizację i nas zatrzymać i sprawdzić?

Żeby nas zatrzymać musi oczywiście wpierw postawić ograniczenie, a to już pierwsze wyzwanie bo takie ograniczenie stawiane jest na wniosek rady gminy/miasta oczywiście po podjęciu odpowiedniej uchwały. Taka uchwała też nie może być samą uchwałą albo myślą kołaczącą się w głowie urzędników, tylko podyktowana odpowiednimi – zapisanymi w ustawie przesłankami „pozytywnymi”, a do tego brakiem przesłanek „negatywnych”. Widzimy i doświadczamy ciągłych remontów i przebudów dróg, a jeśli takie przebudowy i remonty były ze środków unijnych to niestety ograniczeń poniżej 11,5 tony nie można zastosować.  Także wyzwanie pierwsze to prawidłowe, zgodnie z prawem postawienie znaku.

Po przejściu wyzwania pierwszego mamy kolejny schód do pokonania, czyli zakupienie odpowiednich wag, bo przecież trzeba czymś to ważyć, a do tego jeszcze trzeba mieć gdzie, czyli dochodzi miejsce do ważenia. Tutaj również muszą się znaleźć pieniądze na inwestycje, która ma wątpliwą stopę zwrotu.

Wszystko to powoduje, że owe zapisy nowelizacji wydają się pewną rodzaju furtką, która na dzisiaj jest zamknięta i w najbliższym czasie taka pozostanie.

Rozliczanie Czasu Pracy
Rozliczanie Czasu Pracy
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
zapraszamy do naszego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego

"OSPTD Transportowcy PL"

gdzie posiadamy wiele udogodnień i rozwiązań
dla firm transportowych
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Jako
OSPTD Transportowcy PL

jesteśmy również na Facebook'u
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
previous arrow
next arrow
Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki