Co grozi za złamanie zakazu wyprzedzania na autostradzie? - Kancelaria Transportowa LegalTruck

Co grozi za złamanie zakazu wyprzedzania na autostradzie?

Niedawno, bo 26 maja 2023 roku uchwalona została ustawa o zmianie ustawy – o autostradach płatnych oraz Krajowym Funduszu Drogowym. Obecnie oczekuje ona jeszcze na podpis i publikację. Jednak w międzyczasie MSWiA wysunęło propozycję uzupełnienia rozporządzenia wykonawczego oraz odpowiedniej jego tabeli obejmującej tzw. punkty karne. Co możemy znaleźć w zaproponowanych przez Ministerstwo zmianach?

Kto wprowadza zmiany w prawie o ruchu drogowym?

O zaproponowanych przez MSWiA zmianach możemy dowiedzieć się ze strony internetowej Rządowego Centrum Legislacji. To właśnie tam opublikowano projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (poz. 995). Dowiadujemy się także, że wiodącym organem pracującym nad projektem rozporządzenia jest Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury oraz Ministerstwem Sprawiedliwości.

Na czym będą polegały nowe regulacje i kogo dotyczą?

Zgodnie ze wspomnianą ustawą, podpisaną 26 maja 2023 roku, od 1 lipca 2023 roku obowiązywać będą zmiany w przepisach z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Dotyczą one zasad korzystania z autostrad i dróg ekspresowych przez kierujących niektórymi pojazdami lub zespołami pojazdów.

Po zmianach w art. 16 dodano ust 2a, który mówi o tym, że kierujący pojazdem kategorii N2 lub N3 lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m, na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni. Ponadto w art. 24 tej samej ustawy dodano ust. 13. Jest on przepisem zakazującym kierującemu pojazdem kategorii N2 lub N3 wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku ruchu. Wyjątek stanowi sytuacja, w której pojazd ten porusza się z prędkością znacznie mniejszą od dopuszczalnej dla pojazdów tej kategorii obowiązującej na danej drodze. Nowość stanowi także ust. 14 dodany w art. 24 ustawy Prawo o ruchu drogowym. Uwzględnia on wyłączenie obowiązywania zakazu,  jeżeli wyprzedzanym jest pojazd wykonujący na drodze prace porządkowe, remontowe lub modernizacyjne wysyłający żółte sygnały błyskowe.

Zmiany w przepisach a codzienność kierowców zawodowych

W praktyce oznacza to niemal całkowity zakaz wyprzedzania na autostradach i drogach ekspresowych dla samochodów ciężarowych. Warto jednak wiedzieć co grozi za złamanie tych nowych zakazów. Wszelkie naruszenia przepisów w zakresie ruchu prawostronnego oraz zakazów wyprzedzania, zawartych w ustawie Prawo o ruchu drogowym zostały uwzględnione w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 września 2022 r. w sprawie ewidencji kierujących pojazdami naruszających przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 1951).

Jednak załącznik ten wymaga aktualizacji i dostosowania do nowych przepisów, czyli uzupełnienia o nowe naruszenia. Jest to niezbędne w celu uniknięcia luk w systemie punktowym. Pozwoli to jednocześnie ujednolicić podejście do konkretnych wykroczeń i naruszeń przepisów ruchu drogowego przez kierujących danymi typami pojazdów, w tym przypadku samochodów ciężarowych

Jakie kary przewidziano za złamanie zakazu wyprzedzania na autostradzie?

W projekcie rozporządzenia zaproponowano dwie stawki tzw. “punktów karnych”- 8 lub 6. I tak 8 punktów karnych zostało przyporządkowane „naruszeniu przez kierującego pojazdem kategorii N2 lub N3 zakazu wyprzedzania pojazdu samochodowego na autostradzie i drodze ekspresowej o wyłącznie dwóch pasach ruchu przeznaczonych dla danego kierunku jazdy”. Powołano się tu na art. 92b kodeksu wykroczeń oraz art. 24 ust. 13 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

Natomiast 6 punktów karnych miałoby obciążać kierowcę za „naruszenie przez kierującego pojazdem kategorii N2 lub N3 lub zespołem pojazdów o długości ponad 7 m, na autostradzie lub drodze ekspresowej o trzech lub więcej wyznaczonych pasach ruchu na jezdni w jednym kierunku, obowiązku korzystania wyłącznie z dwóch pasów ruchu przeznaczonych dla danego kierunku, znajdujących się najbliżej prawej krawędzi jezdni”.

Można więc śmiało powiedzieć, że ustawodawca zamierza dość surowo karać wszystkich kierowców samochodów ciężarowych, którzy zdecydują się na łamanie zakazu wyprzedzania na autostradzie. Warto więc uważać i pamiętać o najnowszych zmianach w przepisach.

 

Rozliczanie Czasu Pracy
Rozliczanie Czasu Pracy
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
zapraszamy do naszego
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Przewoźników Transportu Drogowego

"OSPTD Transportowcy PL"

gdzie posiadamy wiele udogodnień i rozwiązań
dla firm transportowych
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
Jako
OSPTD Transportowcy PL

jesteśmy również na Facebook'u
image-slider-with-thumbnail2.jpeg
image-slider-with-thumbnail3.jpeg
image-slider-with-thumbnail4.jpeg
image-slider-with-thumbnail5.jpeg
image-slider-with-thumbnail6.jpeg
previous arrow
next arrow
Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki