12.08.2022 r. odstępstwa od Roz. 561/2006 - Kancelaria Transportowa LegalTruck

12.08.2022 r. odstępstwa od Roz. 561/2006

12.08.2022 r. odstępstwa od Roz. 561/2006

Nowe obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie tymczasowych odstępstw od stosowania przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu, przerw i okresów odpoczynku kierowców zaczyna obowiązywać od dnia 12 sierpnia 2022 roku.

Tymczasowe odstępstwa, o których mowa, mają zastosowanie do kierowców wykonujących krajowe i międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla tych kierowców, wprowadza się następujące tymczasowe odstępstwa od art. 6 ust. 1–3, art. 7 i art. 8 ust. 8 rozporządzenia (WE) nr 561/2006:

  1. wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dziennego czasu prowadzenia pojazdu z 9 godzin do 11 godzin;12.08.2022 r. odstępstwa od Roz. 561/2006
  2. wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego tygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 56 godzin do maksymalnie 60 godzin;
  3. wydłużenie maksymalnego dopuszczalnego dwutygodniowego czasu prowadzenia pojazdu z 90 godzin do maksymalnie 96 godzin;
  4. wydłużenie maksymalnego czasu prowadzenia pojazdu, po którym wymagana jest przerwa trwająca 45 minut, z czterech i pół godziny do pięciu i pół godziny;
  5. możliwość spędzania przez kierowcę regularnego tygodniowego okresu odpoczynku w pojeździe, o ile wyposażony on jest w odpowiednie miejsce do spania dla każdego kierowcy i znajduje się na postoju;

 

Kierowcy, o których mowa w 2 akapicie, wpisują odręcznie na odwrocie wykresówki tachografu analogowego lub wydruku z tachografu cyfrowego przypadki skorzystania z odstępstw, o których mowa powyżej w punktach.

Stosowanie tymczasowych odstępstw, nie może powodować pogorszenia warunków pracy kierowców i poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

źródło: Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 10.08.2022

Legaltruck logo

Kancelaria Transportowa

NIP: 993-067-24-48

KRS: 0000788451

Kontakt

kancelaria@kt-legaltruck.pl
tel.: +48 534 455 155

Ważne linki